Veelgestelde vragen

Wie kan zich laten testen?

• Je huisarts schreef je een test voor in het test- en triagecentrum.
• OF je hebt een activatiecode (CTPC of Corona Test Prescription Code) per SMS ontvangen via de huisarts, contactonderzoeker, school- of bedrijfsarts.
• OF je vertrekt naar het buitenland. Meerdere landen eisen van buitenlanders een attest van een recente negatieve test, of een verplichte quarantaine na aankomst. Deze eis kan men terugvinden via diplomatie.belgium.be. Wie naar het buitenland ver-trekt voor een professionele verplaatsing of voor vakantie, kan zich laten testen op het test- en triagecentrum. Hiervoor kan je een test aankopen voor €50 per persoon. Deze test wordt niet terugbetaald door het RIZIV. Het is aan de reiziger om zich correct te informeren over het reisadvies van het land van bestemming en de geldigheidsduur van zijn test.

Waar kan ik me aanmelden en registreren voor het test- en triagecentrum ZORA?

Op zora.testcovid.be De website en de registratieprocedure zijn in 3 talen opgemaakt: Nederlands, Frans en Engels.

Kunnen ook mensen zonder computer zich registreren?

Je huisarts kan voor u ook rechtstreeks een afspraak maken.

Is de locatie toegankelijk voor personen met een beperking?

Ja, alles is op de begane grond en rolstoeltoegankelijk.

Ik heb een (medische) vraag over het coronavirus, kan ik hiervoor terecht in het test- en triagcentrum?

Neen, in het test- en triagecentrum worden er geen (medische) vragen beantwoord. Contacteer hiervoor uw (huis)arts.

Ik kom mij laten testen, kan ik een afwezigheidsattest krijgen?

Neen, in het test- en triagecentrum worden er geen afwezigheidsattesten gegeven. Contacteer hiervoor uw (huis)arts.

Moet ik betalen voor deze test?

• neen indien de huisarts een digitaal voorschrift heeft voorgeschreven of wanneer je een activatiecode krijgt van een contacttracer, of wanneer je recht hebt op een gratis code van de overheid, / ou si vous avez droit à un code gratuit du gouvernement / or if you are entitled to a free code from the government.
• ja indien je naar het buitenland vertrekt voor een professionele verplaatsing of voor vakantie. Je betaalt €50 per persoon. Deze test wordt niet terugbetaald door het RIZIV.

Wat moet ik meebrengen naar het test- en triagecentrum?

Je identiteitskaart.

Hoe snel ken je het resultaat van de test?

Er wordt gestreefd om het resultaat van de test ter beschikking te stellen binnen 24u na afname van de test.
In uitzonderlijke gevallen kan er vertraging optreden of kan de betrokkene worden verzocht om een nieuwe staalafname te laten uitvoeren omdat door een technisch of analytisch probleem de kwaliteit van (het resultaat van) het onderzoek niet gegarandeerd kan worden.

Wie ziet het resultaat van de test?

• Je kan je resultaat zelf zien op www.cozo.be of op www.mijngezondheid.be.
• de huisarts die je globaal medisch dossier (GMD) beheert. Hij/zij kan je informeren over het testresultaat en welke acties je moet nemen. Vermeld daarom zeker de naam van je huisarts bij de registratie.
• De overheid.

Welke maatregelen moet ik volgen in afwachting van mijn resultaat?

Je blijft altijd in quarantaine zolang je je resultaat niet kent (tenzij je een test vraagt i.k.v. een internationale reis).

Wat moet ik doen als ik positief test?

Test je positief, dan ben je besmet met Covid-19. Het is dan heel belangrijk dat je thuis blijft en dat je je daar zo veel mogelijk isoleert van andere mensen.
Dat doe je minstens 10 dagen. Word je ziek en krijg je symptomen, dan blijf je thuis in isolatie zolang je die symptomen hebt. Word je erg ziek (bv. ademhalingsproblemen, zeer hoge koorts,…), bel dan je huisarts om een afspraak te maken. Als je toch (rechtstreeks) naar een spoedgevallendienst gaat, breng hen telefonisch op de hoogte voor je aankomst.

Wat moet ik doen als ik negatief test?

Dat hangt af van je situatie. Meer info vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
Meer informatie over het Covid-19 virus vind je op www.info-coronavirus.be. Indien je specifieke vragen hebt, kan je je richten tot je (huis)arts.

Hoe respecteren we je privacy?

We gebruiken je persoons- en gezondheidsgegevens alleen voor de testing, tracering en opvolging van Covid-19. Alleen jijzelf, de betrokken zorgverleners en de overheid kunnen de gegevens zien (zie ‘Wie ziet het resultaat van de test?’). We verwerken je gegevens anoniem. Klik hier voor ons volledige privacy statement.